REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.1 | Downloads 952

Compatible with: iOS 14.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2021-09-19 20:07:13


Chế độ khách thực sự dành cho iOS.

Chế độ khách thực sự dành cho iOS. 

LendMyPhone 4 là tinh chỉnh chế độ khách tốt nhất từ trước đến nay vì nó cho phép bạn thiết lập nhiều người dùng trên thiết bị của bạn, giống như trên bất kỳ máy tính nào. LendMyPhone 4 cũng sẽ không bao giờ thông báo cho khách biết họ đang dùng ở chế độ khách.

Chỉ cần nhập mật mã bình thường và nó sẽ tải màn hình chính dựa trên cấu hình của bạn. Khách chỉ sử dụng được những tính năng trên thiết bị mà bạn cho phép.

Thông minh phải không?

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams