REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.14.1-beta-3 | Downloads 1231

Compatible with: iOS 8.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2021-10-17 01:52:17


Bảo vệ thiết bị của bạn tốt hơn với Touch ID.

Bảo vệ thiết bị của bạn tốt hơn với Touch ID.

Chọn Activate để kích hoạt Bio Locker sau khi cài đặt.

Bio Locker là một tinh chỉnh bảo vệ một loạt dữ liệu trên iPhone của bạn với Touch ID hoặc mật mã để mở được. Trong số những điều tinh chỉnh có thể bảo vệ là:

  • Ứng dụng trên thiết bị của bạn
  • Thư mục bạn đã tạo trên màn hình chính
  • Thông báo trên màn hình khóa hoặc Trung tâm thông báo
  • Một số trong ứng dụng Cài đặt
  • Trung tâm điều khiển
  • Thư viện ảnh của bạn
  • Menu 3D Touch
  • Sắp xếp các biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính
  • Ngăn chặn việc Respring hoặc khởi động lại

Đối với nhiều người, lựa chọn đầu tiên trong danh sách trên là đủ, nhưng tinh chỉnh bảo vệ bạn về nhiều thứ hơn. Việc khóa người trong thư mục cũng tốt vì bây giờ bạn có thể khóa người khác khỏi ứng dụng ngân hàng của bạn tiện lợi.

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams