REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.2.5-1 | Downloads 19289

Compatible with: iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2021-11-30 21:47:49


Chặn kiểm tra Jailbreak cho iPhone của bạn.

Chặn kiểm tra Jailbreak cho iPhone của bạn.

Theo nhà phát triển thì tinh chỉnh này bỏ chặn phát hiện Jailbreak cho một số ứng dụng tại Hàn Quốc và không biết liệu nó có hỗ trợ cho những ứng dụng ở các nước khác không? Chẳng biết nữa, anh em cấu hình tại Cài đặt rồi chọn ứng dụng cần bỏ chặn xem ra gì không? :D

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams