REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 2.36.0 | Downloads 2532

Last Updated 2022-07-09 02:29:28


Simple SubwaySurfer Hack !

Bản hack bởi X2NIOSVN

- Cách sử dụng: Gõ nhẹ 3 ngón tay 2 lần trên màn hình để mở, gõ nhẹ 2 ngón tay 2 lần ngoài menu hoặc bấm dấu X để đóng.

- How to use: 3 finger double tap to display menu. 2 finger double tap outside menu or press X button to close menu!

- Tính năng/Features

  • Tăng tốc độ chạy (Speed run)
  • Tăng độ cao khi nhảy (High Jump)

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams