REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.5.7 | Downloads 16141

Compatible with: iOS 12.0 ~ iOS 15.1.1

Last Updated 2022-12-16 04:30:49


Chặn kiểm tra Jailbreak cho iPhone của bạn.

Chặn kiểm tra Jailbreak cho iPhone của bạn.

A-Bypass là một công cụ giúp chặn một số ứng dụng truy cập không gian trái phép hoặc các chức năng gọi không được Apple cho phép do Jailbreak. Đây không phải là vấn đề bảo mật nghiêm trọng đối với thiết bị của bạn, nhưng một số ứng dụng chặn bạn sử dụng ứng dụng hoặc gặp bất lợi. 

A-Bypass, bạn có thể chặn quyền truy cập vào các chức năng và không gian lưu trữ trái phép để khôi phục quyền truy cập vào ứng dụng của mình và phản hồi trước để tránh bất kỳ hình phạt nào.

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams