Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.2.3

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 12.5.0

Ngày cập nhật: 2019-09-13 01:54:54


Lượt tải về: 3093

Dữ liệu không giới hạn có thể không hoạt động, mọi thứ khác đều là Premium.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo