Ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì kho lưu trữ này lâu hơn. <3

Phiên bản: 1.1.0-1+debug

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 12.5

Ngày cập nhật: 2020-02-16 08:27:42


Lượt tải về: 1592

iOS mediaserverd hook to serve snapshots of current audio buffer via TCP/IP

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo