Ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì kho lưu trữ này lâu hơn. <3

Phiên bản: 1.0.9

Hỗ trợ cho iOS 7.0 ~ iOS 12.5

Ngày cập nhật: 2020-04-26 07:43:20


Lượt tải về: 28076

Support library allowing tweaks to communicate with sandboxed processes

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo