Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.0.9

Hỗ trợ cho iOS 7.0 ~ iOS 12.5

Ngày cập nhật: 2020-04-26 07:43:20


Lượt tải về: 43124

Support library allowing tweaks to communicate with sandboxed processes

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo