Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.0.16~beta7

Hỗ trợ cho iOS 7.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-04-26 07:43:25


Lượt tải về: 12353

Centralized toggle system for iOS

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo