Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.5

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-04-29 03:56:43


Lượt tải về: 6268

Kích hoạt VIP cho Nhaccuatui!

Bạn cần cài đặt ứng dụng Nhaccuatui trên AppStore trước khi cài đặt tinh chỉnh này!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo