Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.3

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-04-29 03:57:06


Lượt tải về: 10652

Kích hoạt VIP cho tài khoản Zing MP3 & Zing TV :D

Bạn cần đăng nhập tài khoản của bạn vào Zing MP3 và Zing TV trước khi cài đặt tinh chỉnh này!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo