Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.3

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-04-29 03:57:06


Lượt tải về: 23549

Kích hoạt VIP cho tài khoản Zing MP3 & Zing TV :D

Bạn cần đăng nhập tài khoản của bạn vào Zing MP3 và Zing TV trước khi cài đặt tinh chỉnh này!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo