Ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì kho lưu trữ này lâu hơn. <3

Phiên bản: 76.0

Hỗ trợ cho iOS 5.0 ~ iOS 13.5

Ngày cập nhật: 2020-05-22 04:20:51


Lượt tải về: 8160

Thiết bị A12 được hỗ trợ!

AppSync Unified là một tweak cho phép bạn cài đặt 1 phần mềm nào đó mang đuôi ipa vào thiết bị iOS, các gói cài đặt này tuy không chính thức, nhưng nhờ có tweak AppSync Unified nó vẫn được cài đặt bình thường vào iPhone.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo