Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.1.2

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-06-01 17:46:07


Lượt tải về: 1312

powerful library for iOS development

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo