Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.0.4

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-06-05 04:41:52


Lượt tải về: 23

Bổ sung tiện ích URL tự chỉnh cho tinh chỉnh Switcher!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo