Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 3.0

Hỗ trợ cho iOS 3.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-06-06 01:55:46


Lượt tải về: 2896

Kích hoạt bản quyền cho tinh chỉnh Barrel.

Thanks MainRepo!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo