Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 3.0

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-06-21 13:58:49


Lượt tải về: 2998

Kích hoạt bản quyền cho AutoTouch.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo