Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 0.1.4

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-07-11 06:27:12


Lượt tải về: 2453

Hỗ trợ cho tinh chỉnh MilkyWay 2.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo