Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 4.0-9

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-08-01 04:29:21


Lượt tải về: 291

Phản hồi xúc giác khi chạm bàn phím.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo