Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.7

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-08-01 04:30:52


Lượt tải về: 132

Chủ đề Bubblegum Glyphs

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo