Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 2.2.5-1

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.0

Ngày cập nhật: 2020-08-13 15:22:24


Lượt tải về: 114914

load preferences in style

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo