Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 0.1-2

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-09-12 15:45:38


Lượt tải về: 11998

Library to allow developers to downgrade AppStore apps

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo