Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.3a

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-09-24 01:38:10


Lượt tải về: 3336

Mở khóa tính năng cao hơn cho Spotify

Spotify không giới hạn, loại bỏ quảng cáo, mở khóa luồng chất lượng cực cao ... Bạn cần cài đặt ứng dụng Spotify trước khi cài đặt tinh chỉnh này (trên AppStore).

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo