Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 2020.9.9

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2020-10-01 10:30:42


Lượt tải về: 6254

Hack Among Us! Cheats

Tính năng Hack: 

- Mở khóa tất cả skin

- Mở khóa tất cả vật nuôi 

- Mở khóa tất cả mũ 

- Không có quảng cáo 

- Tốc độ di chuyển tùy chỉnh 

- Hiển thị ai là kẻ mạo danh bằng cách giả mạo họ 

- Không bị cấm khi bỏ thuốc quá nhiều 

- Tăng FOV nhẹ 

- Phá hủy phòng (bật rồi bật nó tắt) 

- Giết ngay lập tức

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo