Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 3.2

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2020-10-16 07:33:48


Lượt tải về: 60

Thêm trình bảo vệ màn hình vào iPhone, iPad hoặc iPod của bạn! 

Các tính năng/tùy chọn hiện tại: Tương thích hoàn toàn với iOS 11,12 và 13. Chọn bất kỳ video nào bạn muốn làm trình bảo vệ màn hình, ngay từ cuộn camera của bạn. Vô hiệu hóa trong khi Chế độ năng lượng thấp được bật. Vô hiệu hóa nếu màn hình của thiết bị bị đánh thức bởi một thông báo. Tắt nếu nhạc đang được phát. Loại bỏ trình bảo vệ màn hình khi bạn "Nâng cao thức dậy". Chỉ định thời lượng của hình ảnh động mờ dần. Chỉ định số lần bạn muốn trình bảo vệ màn hình được lặp lại. (Ngoài ra còn có một tùy chọn vô hạn). Tắt FaceID trong khi trình bảo vệ màn hình đang hiển thị. (Giúp giảm hao pin).

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo