Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.7.5

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2020-10-16 07:34:10


Lượt tải về: 29

Hiển thị liên lạc yêu thích trên màn hình khóa.

Bạn luôn có hình ảnh liên lạc của người thân yêu trong màn hình khóa (và cả trung tâm điều khiển nữa)!

Chỉ cần đặt liên lạc của bạn trong khung cài đặt và hình ảnh của bạn sẽ hiển thị trong màn hình khóa. 

Nhấn giữ nó và bạn có thể: 

- Gọi

- Start a Whatsapp chat

- Gửi một tinh nhắn

- Bắt đầu một cuộc trò chuyện trên Facebook Messenger 

Bạn cũng có thể sử dụng nó trong trung tâm điều khiển nếu thiết bị không bị khóa và nếu bị khóa, mã sẽ yêu cầu bạn xác thực và sau đó, nó sẽ thực hiện hành động bạn đã yêu cầu.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo