Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 7.0.29

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2020-12-18 13:08:12


Lượt tải về: 1251

Sau khi cài đặt, bạn cần mở AutoTouch trên màn hình chính và chọn Settings > License và nhấn Download License để kích hoạt AutoTouch.

Ghi lại, phát lại, mô phỏng chạm/nhấn trên mọi nơi của thiết bị, chạy tập lệnh Lua.

Phiên bản hiện tại được hỗ trợ cho iOS 8.0 - 14

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo