Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 0.1

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2020-12-31 01:21:45


Lượt tải về: 1106

Kích hoạt Premium cho Betternet.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo