Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 0.0.6-1

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-01-18 06:41:19


Lượt tải về: 433

Một tinh chỉnh như AutoTouch

Tiện ích này cho phép bạn mô phỏng các cử chỉ chạm trên iOS 11.0 - 14 chỉ với một dòng mã! Hiện tại, kho chủ yếu dành cho các lập trình viên. Trong tương lai, tôi sẽ làm cho nó phù hợp với những người không hiểu cách viết mã.

Tính năng: 

Mô phỏng cử chỉ chạm 

Hỗ trợ cảm ứng đa điểm (không có thư viện nào khác mà bạn có thể tìm thấy hỗ trợ cảm ứng đa điểm). 

Có thể lập trình được. Các tập lệnh điều khiển có thể được lập trình với tất cả các ngôn ngữ lập trình mà bạn mong muốn. 

Hỗ trợ kiểm soát tức thì. Thiết bị ios có thể được điều khiển mà không có độ trễ từ các thiết bị/máy tính khác. 

Mô phỏng cảm ứng cấp hệ thống (sẽ không đưa vào bất kỳ quy trình nào). 

Ghi lại quá trình chạm. Ghi lại các cử chỉ chạm của bạn và phát lại.

Còn nhiều hơn nữa trong tương lai... 

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo