Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 7.9.1N

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-01-25 04:29:53


Lượt tải về: 28912

Phiên bản đã được kích hoạt!

iCleaner Pro là một tiện ích có nhiệm vụ “dọn rác” và tối ưu cho iPhone/iPad tốt nhất hiện nay. Nó giúp cho người dùng kiểm soát được nhiều hơn những thứ được lưu trên thiết bị của họ, chẳng hạn như tin nhắn, dữ liệu Safari, bản cập nhật OTA,… vân vân. 

Tiện ích iCleaner Pro sẽ rất hữu ích trong trường hợp người dùng đang sử dụng những chiếc iPhone có dung lượng chỉ 16GB hoặc 32GB.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo