Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.4

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-02-21 05:43:41


Lượt tải về: 187

Điều khiển âm nhạc theo cử chỉ của bạn. 

Cử chỉ ở màn hình khóa/Trung tâm điều khiển/Ứng dụng:

Vuốt sang phải = Bài hát tiếp theo 

Vuốt sang trái = Bài hát trước 

Nhấn đúp = Phát/Tạm dừng 

Nhấn giữ = Lùi về phía trước

Ẩn một số thứ theo sở thích của bạn!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo