Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 3.8.2-6

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-04-12 01:03:11


Lượt tải về: 9378

Sau khi cài đặt bạn chỉ cần nhấn Kích hoạt để kích hoạt bản quyền :D

Trình quản lý tệp tin tốt nhất cho iPhone, iPad, iPod Touch đã Jailbreak. 

Khám phá các tập tin và thư mục với chế độ xem danh sách hoặc xem lưới. 

Xem/chỉnh sửa các tập tin bao gồm: trình phát đa phương tiện, trình chỉnh sửa plist, trình soạn thảo hex, trình soạn thảo văn bản, bằng. 

Filza cũng có thể xem các tập tin văn phòng: word, excel, powerpoint 

Chia sẻ tệp giữa máy tính và thiết bị của bạn với Air Browser Terminal, cho phép thực thi shell script và ứng dụng console 

Quản lý thư viện nhạc iPhone dễ dàng, nhập/xuất/đổi tên/xóa 

Trình cài đặt, có thể xem chi tiết, cài đặt hoặc trích xuất gói IPA và gói DEB 

Quản lý ứng dụng, liệt kê tất cả các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt hoặc cài đặt ứng dụng 

Thư viện nhạc: Quản lý thư viện nhạc, nhập/xuất/đổi tên/xóa giống như các tệp thông thường 

Tạo tập tin DEB, Quản lý liên kết tập tin và người xem Các dịch vụ đám mây: Dropbox, Box, OneDrive, SugarSync, FTP, SFTP, triệt và chia sẻ tệp Windows (SMB) 

Hỗ trợ iOS 7+, Tối ưu hóa cho màn hình iPhone 6 (s)/7 Plus (Retina HD)

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo