Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 4.0~beta9ez

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-04-17 13:31:46


Lượt tải về: 12310

Crack mọi tinh chỉnh mạnh mẽ!

Có thể kích hoạt bản quyền cho các tinh chỉnh như Filza File Manager và iCleaner Pro hoặc nhiều tinh chỉnh khác phiên bản mới nhất. 

Mở CrackTool4 trên màn hình chính và chọn tinh chỉnh bạn muốn kích hoạt bản quyền miễn phí. 

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo