Cảnh báo: Một số tinh chỉnh của nguồn MainRepo & ReJail có mã chặn nguồn Kênh Táo. Nó sẽ tự động xóa nguồn Kênh Táo sau khi khởi động lại. (Kai/Filza/SafeShutDown/...)

Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 0.0.1-2

Hỗ trợ cho iOS 9.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2019-07-24 02:17:57


Lượt tải về: 11832

Hack cho AdGuard Pro

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo