Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 3.0.2

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-05-04 04:18:28


Lượt tải về: 765

Một cú vuốt để loại bỏ tất cả! 

KillX Pro là phiên bản đầy đủ tính năng của tinh chỉnh phổ biến KillX, cho phép bạn chỉ cần vuốt xuống một lần trên một thẻ Đa nhiệm để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy của bạn. Loại bỏ việc vuốt 10 lần liên tiếp để đóng tất cả các ứng dụng của bạn!

Phát hiện âm nhạc. 

KillX Pro tự động phát hiện ứng dụng đang phát phương tiện và giữ cho nó tồn tại. Chữ tượng hình 'âm nhạc' cho biết ứng dụng nào hiện đang phát nhạc và bị khóa. 

Khóa ứng dụng. 

Giữ thẻ ứng dụng để khóa ứng dụng! Các ứng dụng bị khóa không còn có thể bị giết hoặc đóng do nhầm lẫn. Bạn cũng có thể khóa ứng dụng vĩnh viễn từ khung cài đặt.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo