TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 15.0

Ngày cập nhật: 2021-07-20 07:57:00


Lượt tải về: 203

Tiện ích hữu ích cho Snapper2!

Snapper2 CC Toggle sẽ bổ sung một phím tắt để chụp màn hình nhanh hơn cho Snapper 2 mà không cần sử dụng phím cứng trên iPhone.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo