TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.1.1

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-20 21:00:33


Lượt tải về: 478

ProKeys là bàn phím RGB cho iPhone của bạn 

Bàn phím iOS không thay đổi nhiều kể từ iOS 7. Đó là một bàn phím phẳng, nhàm chán. Nó có hai màu, tối và sáng. 

Không còn nữa! ProKeys sẽ cải thiện bàn phím iOS của bạn. 

Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi lần gõ phím, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của bàn phím của mình, đồng thời bạn có thể thêm các hình ảnh động đẹp mắt để mọi chữ cái bạn nhập đều bật lên với màu sắc rực rỡ. Và để làm cho nó tốt hơn nữa, bạn có thể tinh chỉnh mọi tính năng để bàn phím của bạn hoàn hảo cho bạn! 

Cách duy nhất để thực sự thấy những gì ProKeys có thể cung cấp là thực sự dùng thử, vì vậy bạn còn chờ gì nữa!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo