SHARE: Ủng hộ cho tôi thông qua tài khoản của Momo & Vietcombank hoặc Paypal để tôi có thể duy trì kho lưu trữ này lâu hơn nữa. Cảm ơn bạn!

Phiên bản: 7.0.33-1

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-08-20 14:45:14


Lượt tải về: 1114

AutoTouch: AutoClick cho iOS.

Ghi lại, phát lại, mô phỏng hành động chạm của bạn, chạy các tập lệnh JavaScript/Lua.

Sau khi cài đặt, mở AutoTouch trên màn hình chính và chọn Settings > License rồi chọn License Dowload... để kích hoạt AutoTouch.

Everything is for trial only. Please support the developer.


logo