SHARE: Ủng hộ cho tôi thông qua tài khoản của Momo & Vietcombank hoặc Paypal để tôi có thể duy trì kho lưu trữ này lâu hơn nữa. Cảm ơn bạn!

Phiên bản: 5.2.6

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-09-15 00:35:19


Lượt tải về: 775

*** Springtomize 5 cho iOS 13 & 14 *** 

Đã cập nhật ngôn ngữ Việt Nam :)

Springtomize 5 là tinh chỉnh duy nhất bạn sẽ cần để tùy chỉnh thiết bị của mình theo cách bạn thích. Với hơn 100 tùy chọn khác nhau, từ số lượng và kích thước của các biểu tượng trên màn hình chính, đến hình động, đến cả khía cạnh xa nhất của iOS, cuối cùng bạn cũng sẽ có toàn quyền kiểm soát cách thiết bị hiển thị và hoạt động.

Các từ có thể mô tả rất nhiều, nhưng chúng không thể cho bạn cảm giác sử dụng Springtomize và chúng không thể khiến bạn trải nghiệm sức mạnh thực sự của nó, vậy tại sao bạn không thử? 

Nhận Springtomize 5 ngay hôm nay và bắt đầu tùy chỉnh lại thiết bị của bạn.

Everything is for trial only. Please support the developer.


logo